Ali Tevfik TANOĞLU

Ord. Prof. Dr. Ali TANOĞLU

Ord. Prof. Dr. Ali TANOĞLU (1904-1974)

1904 yılında Kosova'nın (Yugoslavya'da) Seniçe ilçesinde doğdu. 1929 da İstanbul Darülfünunu Coğrafya Bölümünü bitirdi. 1929-1933 arasında Fransa'da öğrenim gördükten sonra dönüşünde doçent oldu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde görevlendirildi. 1942'de profesör oldu. 1950-1952 arası ve 1956-1959 arası İstanbul Üniversitesi rektörlüğü yaptı. 1959'da ordinaryüs profesörlüğe yükseldi, 1974'te emekli oldu. 1974 yılının Ekim ayında vefat etmiştir.

Tanoğlu, öncelikle insanın içinde yaşadığı ve iktisadi çalışmalarda bulunduğu ortama önemli etkileri olan kuraklık, yükseklik, eğim gibi koşulların tanımını yaptıktan sonra asıl alanı olan iktisadi ve beşeri coğrafyanın konusuna giren çalışmalarda bulundu. Türkiye'de tarımsal yaşamın coğrafi karakterini, toprak ve nüfus ilişkilerini inceleyerek, enerji kaynakları, tarım ve enerji coğrafyası konularında önemli katkılarda bulundu. Türkiye'de nüfus dağılımını ilk kez noktalama yöntemiyle ortaya koydu. Nüfus yoğunluğu sorununu çeşitli açılarda inceledi. Türkiye'nin hipsografya eğrimsi ve ilk kuraklık indisini çizerek klimatoloji çalışmalarının gelişmesine katkıda bulundu.

Bilimsel Çalışmaları :

· 1940, Enerji Kaynakları, İ.Ü. Coğr. Enst. Yay. No: 6 (1950, 58-71'de basılmıştır).

· 1942, Ziraat Hayatı; Orta İklim Memleketlerinde Ziraat, İ.Ü. Coğr. Enst. Yay. No: 8 (68'de 2. Baskısı var. İ.Ü Yay. No: 177).

· 1943, "Malatya Dolaylarında Coğrafi Geziler" , Türk Coğrafya Dergisi, No: f, s: 194-212, No: 1, s: 36-41. · 1943, "Türkiye'de Büyük Su işlerinin bugünkü durumu ve Türkiye'nin Su Davası: "Türk Coğrafya Dergisi, No: ¾, s: 288-308.

· 1944, "Samsun Limanı ve Hinterlandı", Samsun Üniv. Haftası, İ.Ü. Yay. No: 217, s: 283-296. İstanbul.

· 1944, "Malatya Dolaylarında Coğrafi Geziler II; Türk Coğrafya Derg., No: 516, s: 61-82.İstanbul

· 1944, "Ziraatimizin Coğrafi Karakterleri ve Başlıca Meseleleri", İktisat Fakültesi Dergisi . C: 4, İst.

· 1945, "Türkiye'de Çiftçi Nüfus Yoğunluğu meselesi, Türk Coğrafya Dergisi. No: 718, s: 107-118. İstanbul

· 1946, "Kurak Bölgelerde tarım ve Bu Bakımdan Konya Bölgesinin Durumu", Konya Üniversitesi Haftası, İ.Ü. Yay. no: 290, s: 85. İstanbul

· 1947, "Türkiye'nin İrtifa Kuşakları", Türk Coğrafya dergisi, No: 9/10, s: 37-63. İstanbul.

· 1947, Türkiye'de Jeolojik ve Jeomorfojenik Tetkik Seyahatleri, i.Ü, Coğr. Enst. Yay. No: 11. İstanbul.

· 1952-53, "Bolu-Gerede Arasındaki Çağa Depresyonu Hakkında Küçük Bir Not" (H. İnandık ile), İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. No: ¾, s: 198-199. İstanbul

· 1952-53, (Erinç ile); Bir Buharlaşma ve Terleme Ölçeği.", Coğr. Enst. Derg. C: 2, s: 3-4, s: 3-5. İstanbul.

· 1952-53, "Mısır ve Süveyş Kanalı", İÜ. Coğr. Enst. Derg. No: ¾, s: 18-47.İstanbul.

· 1953-1954, Doğu Anadolu Coğrafyası, Coğr. Enst. Der., C: 3, s: 5-6, s: 231-234 (Erinç'e göre). İstanbul

· 1953-54, "Şeker Kamışı Ziraati ve Sanayi ve Bu Sanayiin Türkiye'deki imkanları, "İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. No: 5/6, s: 35-45. İstanbul.

· 1953-54, "Ağır Demir Sanayii ve Türkiye'deki Durumu", (Tümertekin'e göre). Coğr. Enst. Der., s: 5-6, s: 235-237. İstanbul.

· 1954, "İskan Coğrafyası" Türkiyat Mecmuası, C: 11. İstanbul.

· 1954, "Kurzer Bericht Uber die Cağa-Depression Zwischen Bolu und Gerede", Review, No: 1, s: 179,180. İstanbul.

· 1954, "The Geography of settlement", Review, No: 1, s: 1-27. İstanbul.

· 1954, "Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketleri (1950-51), İÜ. İktisat Fakültesi Mecmuası. İstanbul.

· 1954, "La Ge'ographie de I'est de I'Anatolie d'opre's Sırrı Erinç", Review, No: 1, s: 180-190. İstanbul.

· 1955, "The Recent Emigiation of the Bulgarian Turks" Review, No:2, s: 3-36. İstanbul.

· 1955, "The Recent Emigration of the Bulgarian Turks", Intergration Bulletin International, No: 2. İstanbul.

· 1956, "The Garsak Gorge and the Sakarya river diversion", (S.Erinç ile), Review, No: 3, s: 1-12. İstanbul.

· 1956, "Garsak Boğazı ve Eski Sakarya (S.Erinç ile), İÜ.Coğr.Enst.Der.No: 7, s: 17-30. İstanbul.

· 1957, "Misikay Boğazı" (S.Erinç ile), İÜ.Coğr.Enst.Der. No: 8, s: 78-82. İstanbul.

· 1959, "Die Vertielung Der Bevolkerung in Der Türkei" , Review, No: 5, s: 94-106. İstanbul.

· 1959, "Türkiye'de Nüfus Dağılışı", İÜ.Coğr.Enst.Der.No: 10, s: 1-15. İstanbul.

· 1959, "Devolopments of Water Power in Turkey", Review, No: 5, s: 3-22. İstanbul.

· 1961, Türkeyi Ahası, (S.Erinç, Erol Tümertekin ile) İÜ. Coğr.Enst.Yay.No: 30. İstanbul.

· 1962, "La Me'canisation de L'ogriculture en Turquie", Review, No: 8, s: 33-46. İstanbul.

· 1963, "Soil in Turkay", Review, No: 9/10, s: 38-57. İstanbul.

· 1963, "Türkiye'de Toprak", İÜ.İktisat Fak.Mecmuası, C: 23, No: 3-4, s: 194-215. İstanbul.

· 1964, "Coğrafya Nedir? "İÜ.Coğr.Enst.Derg.No: 14, s: 3-14. İstanbul.

· 1965, "Dünyada Nüfus Artışı ve Doğurduğu Problem", İÜ.Coğr.Enst.Derg., No: 15, s: 43-59. İstanbul.

· 1966, Beşeri Coğrafya Nüfus ve Yerleşme, İÜ.Yay.No: 1183, Ed.Fak.Coğr.Enst.Yay.No: 4-5, (69'da yayınlanan). İstanbul.

· 1969, "Türkiye'nin Coğrafi Mevkii ve Bu Mevkii ile İlgili Bazı Meseleler", İÜ.Coğr.Enst.Derg.No: 13, s: 50-63. İstanbul.